Iedere bestelling verbindt de aankoper aan onze algemene verkoopsvoorwaarden niettegenstaande elke tegenstrijdige bepaling opgenomen in zijn algemene aankoopvoorwaarden.

  1. De klant is alleen verantwoordelijk voor de keuze, de bestemming, het gebruik en het eindgebruik van onze stoffen.
  2. De samenstelling van de stoffen wordt steeds op het stalen materiaal vermeld. Naargelang de technische eigenschappen van het weefsel en afhankelijk van het aandeel van hoogwaardige natuurvezels of synthetische garens, is de krimping en verlengen verschillend. Juiste gegevens zijn met het oog op het individuele gebruik en behandeling spijtig niet mogelijk. De vakmensen moeten met de volgende indicaties tijdens het verwerken van de stof rekening houden :Synthetische stoffen ongeveer 1% variaties, Katoen 1-4%, Linnen 5 -7%, Viscose 3-5%, Zijde 1-3%. Het krimpen in deze orde van grootte, geeft geen recht op klachten
  3. De rapporten en breedte worden aangegeven ter informatie, maar deze kunnen eventueel iets verschillen. Alleen de ondermaten geven ons de mogelijkheid er rekening mee te houden voor uw bestelling. Een verschil van rapport en breedte geeft geen recht aan een eventuele klacht.
  4. Kleurconformiteit tussen stalenmateriaal en levering kan niet gegarandeerd worden. Wanneer een klant zich verzekeren wil van een kleuruitval dient hij een staaltje van de huidige voorraad aan te vragen en de betreffende hoeveelheid te laten reserveren. De lichtechtheid is gebonden aan het gebruik van de stof. Niettemin, zullen alle kleuren door de inwerking van het licht en de verhouding in de loop van de tijd iets teruglopen. Het is zaak de stoffen te beschermen tegen blootstelling aan infrarood en ultraviolet licht die een ingrijpend effect kunnen hebben op de houdbaarheid van kleuren. Afwijkingen in kwaliteit en kleur, voor zover die binnen het kader van de handelsgebruikelijke en technische mogelijkheden blijven, evenals verschillen in stofbreedte en hoogte van rapport tot 5 % naar onder of boven, moeten wij ons nadrukkelijk voorbehouden.
  5. Combinatie van nabehandelingen (vlek en krimpvrij, vlamvertragende finish enz.) met de samenstelling van de stoffen, afwerking of verftypes onvoorzienbaar is, neemt de firma geen enkele verantwoordelijkheid in verband met deze behandelingen. Deze voorzorg is eveneens geldig voor het gebruik van een industrieel strijkijzer.

Bestellingen van minder dan 1 meter zullen niet worden uitgevoerd.

Het is absoluut noodzakelijk de goederen bij aankomst te controleren, juiste levering, metrage, kleur en eventuele fouten. Zoals gewoonlijk in ons vak, kunnen we de verwerkte en/of aangesneden goederen niet terugnemen. Alle zendingen die verzonden worden ter vervanging zullen berekend worden. Een kredietnota zal opgesteld worden na de receptie en acceptatie van de terug gezonden goederen. In geval dat wij deze niet kunnen accepteren, zal deze ook terug verzonden worden naar de klant op eigen kosten van deze. Iedere klacht moet binnen de 8 dagen schriftelijk gemeld worden na ontvangst van de goederen. Goederen kunnen niet worden teruggezonden zonder onze toestemming. Onze verantwoordelijkheid is beperkt tot de vervanging van de stof. Alle annuleringen moeten voortaan schriftelijk gebeuren indien de goederen nog niet versneden zijn. Er zal geen gevolg gegeven worden aan de klachten die betrekking hebben op reeds versneden of verwerkte koopwaren.

De leveringstermijnen worden ter inlichting gegeven. In geval van vertraging zal de koper bijgevolg zijn bestelling niet kunnen afzeggen of weigeren zonder akkoord van de directie. De koopwaren reizen op risico van de klant. Onze prijzen zijn ter inlichting aangegeven. Alle schommelingen zullen zonder waarschuwing aangerekend worden. De vervoerkosten zijn ten laste van de klant.

De kennis van ongunstige informatie over de klant laat ons toe iedere bestelling te weigeren, een provisie te vragen of bijzondere betalingsvoorwaarden toe te passen. Onze facturen zijn contant betaalbaar zonder korting op onze maatschappelijke zetel. Elke op de vervaldag niet betaalde factuur zal een verwijlintrest van 12% op jaar basis opbrengen zonder voorafgaande sommatie. Het wordt uitdrukkelijk bedongen tussen partijen dat, bij sommatie per aangetekend schrijven, na veertien dagen, het bedrag der factuur met 10 % te titel van forfaitair en onherleidbaar strafbeding met een minimum van 125 EURO zal verhoogd worden, deze verhoging omvat noch verzuiminteresten noch gerechtskosten. De verkoper behoudt zich het recht voor ieder geschil voortvloeiend uit het onderhavige contract voor te leggen aan de rechtbanken van zijn rechtsgebied.

SPRL VANO HOME INTERIORS
avenue Newton 3
B 1300 Wavre

BE 0707.948.164
RPM Nivelles

Tel 0032 10 241040
Fax 0032 10 241745

BIC: GEBABEBB
IBAN: BE26 2710 2855 6529

vano@vanohomeinteriors.be
www.vanohomeinteriors.be

Accept

Onze winkel maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. We nemen aan dat je akkoord ben als je je navigatie voort te zetten.
Meer informatie?